Bu zirvəyə yol ancaq Vətəni, Torpağı, Milləti canından artıq sevməkdən keçir. Bu bir Ulu Yoldur. Onlar məhz bu cür seçilmişlərdir. Adlarını Vətənimizin, dövlətimizin tarixinə qızıl hərflərlə yazan Şəhidlərimiz

Bu zirvəyə yol ancaq Vətəni, Torpağı, Milləti canından artıq sevməkdən keçir. Bu bir Ulu Yoldur. Onlar məhz bu cür seçilmişlərdir. Adlarını Vətənimizin, dövlətimizin tarixinə qızıl hərflərlə yazan Şəhidlərimiz