Mərkəzin II mərtəbəsində Ümummilli Liderin keçdiyi həyat yolunu, çoxşaxəli fəaliyyətini dolğun əks etdirən xatirə muzeyi yerləşir.

BÜST

Azərbaycan Respublikası Milli Dövlət quruculuğu yolunda uğurlar qazanaraq böyük gələcəyə doğru inamla addımlayır.

Heydər Əliyev

BİRİNCİ LÖVHƏ

Heydər Əliyevin böyük bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında onun 1923-cü ildə doğulduğu Naxçıvan torpağının qədim tarixi, bənzərsiz təbiəti, sərt iqlimi, zəngin mədəniyyəti böyük rol oynamışdır.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev gənclik illəri

1. Naxçıvan. İlan dağ

2. Naxçıvan şəhəri, keçmiş Puşkin küçəsi, 30-cu illər

3. Əliyevlər ailəsi. Naxçıvan, 1930

4. Heydər Əliyev. Naxçıvan, 1930

5. Azərbaycan Sənaye İnstitutunun tələbəsi. Bakı, 1940

6. Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin məsul əməkdaşı, Naxçıvan, 1942

7. Leytenant Heydər Əliyev. Naxçıvan, 1944

8. Heydər Əliyev dostları ilə. Naxçıvan, 1948

9. Heydər Əliyev həmkarları ilə. Naxçıvan, 1949

10. DTK Ali məktəbinin kursantı, Lelinqrad, 1950

İKİNCİ LÖVHƏ

Milli təhlükəsizlik orqanı hər bir dövlətin çox əhəmiyyətli, güclü və çox vacib təşkilatıdır.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev xanımı Zərifə Əliyeva ilə birlikdə

1. İzzət xanım Əliyeva övladları Heydər, Aqil və Rəfiqə ilə. Bakı, 1952

2. Heydər Əliyev Əziz Əliyevin evində. 1954

3. Heydər Əliyev DTK-nın əməkdaşları ilə. 1955

4. Heydər Əliyev tələbə yoldaşları ilə. Bakı, ADU ,1957

5. General-mayor Heydər Əliyev DTK rəhbər heyəti ilə. Bakı, 1968

6. Heydər Əliyev ailəsi ilə. Bakı, 1968

ÜÇÜNCÜ LÖVHƏ

Dünya quruculuqla, tikib yaratmaqla, yaşayıb inkişaf edibdir.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev Bakı metropoliteninin yeni xəttinin açılışında

1. Bakı məişət kondisionerləri zavodunun açılışında. 25 dekabr 1975

2. " Bakı " üzən qazma qurğusunda. Bakı, 24 iyul 1975

3. Bibiheybət neftçiləri arasında. 1981

4. " Moskva " univermağının açılış günü. 31 dekabr 1978

5. Bakı " Şampan Şərabları " zavodunda. Bakı

6. Naxçıvan, trikotaj fabriki, 2 oktyabr 1982

DÖRDÜNCÜ LÖVHƏ

Torpaqlarımız, hava, su, ərazimiz Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının sürətlə artırılmasına yönəldilməli,

istifadə olunmalıdır.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev pambıqçılıq kolxozlarının birində

1. Səlyan taxılçılıq kolxozlarının birində. 13 iyul 1977

2. Şamaxının üzümçülük sovxozlarının birində. 12 oktyabr 1980

3. Şahbuz kolxozlarının birində, 22 may 1980

4. Ağdaş rayonu, 23 iyul 1981

5. Bərdənin maşın-traktor təsərrüfatlarından birində. 3 sentyabr 1982

6. Astaranın çay plantasiyalarında. 2 iyul 1982

BEŞİNCİ LÖVHƏ

Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli gedəcək, həmişə yaşayacaq, həmişə inkişaf edəcək.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev Azərbaycanın Mədəniyyət və İncəsənət xadimi Rəşid Behbudovla görüşü zamanı

1. Azərbaycan bəstəkarlarının V qurultayında. 1972

2. Azərbaycan Rəssamlarının sərgisində. 7 noyabr 1972

3. Nəriman Nərimanov heykəlinin açılışında. Bakı, 6 iyun 1972

4. Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinin açılışında. 20 noyabr 1975

5. " Karmen " tamaşasından sonra. Bakı, 1978

6. Cəfər Cabbarlının heykəlinin açılışında. Bakı, 23 mart 1982

ALTINCI LÖVHƏ

Tariximizin hər bir səhifəsinə hörmətlə, ehtiramla yanaşmaq lazımdır.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev iş otağında. Moskva, Kreml, 7 may 1983

1. Heydər Əliyev Moskvaya yola düşərkən. 1982

2. Heydər Əliyev və ilk kosmonavt qadın Valentina Tereşkova. 1984

3. SSRİ Tibb elmlər akademiyasının təntənəli iclasının rəyasət heyətində. Moskva, 14 dekabr 1984

4. Heydər Əliyev Baykal- Amur magistralının tikintisində. 7 iyul 1984

5. Heydər Əliyev Yaponiya Parlamentinin üzvlərini qəbul edir. Moskva, 1985

6. Çerepovest metallurgiya kombinatında. Boloqda vilayəti, 2 iyul 1985

YEDDİNCİ LÖVHƏ

Naxçıvanı saxlamağımın əsas səbəbi o idi ki, xalqın mənə inamı olmuşdur.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyevin 20 Yanvar faciəsinə etiraz bildirdiyi zaman. Moskva. 1990

1. Naxçıvanda seçgi qabağı görüşlərdə. 1990

2. NMR Ali Məclisinin ilk sesiyasında. 17 noyabr 1990

3. Heydər Əliyev Naxçıvanda. 1990

4. Heydər Əliyev Naxçıvanda. 1991

5. Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev Şəhidlər xiyabanında. Bakı, 5 fevral 1991

6. Heydər Əliyev " Ümüd " körpüsünün açılışına gələn Süleyman Dəmirəl ilə. Naxçıvan, 28 may 1992

SƏKKİZİNCİ LÖVHƏ

Biz müstəqil Azərbaycan kimi əzəmətli bir abidənin təməlini qoyuruq, onu qururuq yaradırıq.

Heydər Əliyev

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev And içmə mərasimində. Bakı, 10 oktyabr 1993

1. " Yeni Eloy " AVK - 2 qurğusunun açılışı. Bakı 1995

2. Bakı Elektrik Maşınqayırma zavodunda. 1997

3. Binə Beynəlxalq Aerovokzalı ilə tanışlıq. Bakı, 1999

4. Gəncə Büllur zavodu. 2000

5. Bakı İstilik Elektrik Mərkəzinin açılışında. 2000

6. " Kaspian - Fiş " müəssisəsinin açılış mərasimində. 2001

DOQQUZUNCU LÖVHƏ

Neft Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub xalqa, özü də təkcə indiki nəsilə deyil, həm də gələcək nəsilə mənsubdur.

Heydər Əliyev

" Bakı - Subsa " ixrac boru kəmərinin açılışında

1. " Əsrin müqaviləsi " neft kontraktının bağlanması münasibəti ilə keçirilən mərasimdə. Bakı, 1994

2. Dübəndi terminalının açılış mərasimində. Bakı, 1998

3. " İstiqlal " qazma qurğusunun işə salınması münasibəti ilə təntənəli mərasimdə. Bakı, 2 sentyabr 1998

4. " Bakı - Subsa " ixrac boru kəməri və terminalının açılışında. Poti, 1999

5. Yeni Özüqalxan qurğusunun istismara buraxılış mərasimi. 2000

6. " Bakı - Tiblisi - Ceyhan " əsas ixrac boru kəmərinin təməl qoyma mərasimi. 18 sentyabr 2002

ONUNCU LÖVHƏ

Ordu ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin müstəqilliyinin dayağıdır.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev hərbi hissələrin birində. 1994

1. " N " saylı hərbi hissədə, 1994

2. Hərbi hissələrin birində. 19944

3. Döyüş bölgəsində. 1994

4. Hərbi təyyarəşilər məktəbinin ilk buraxılışına həsr edilmiş mərasimdə. 1997

5. Azərbaycan Ali Hərbi məktəbində ilk buraxılış mərasimində. 2001

6. Cəmşid Naxçıvaniski adına hərbi liseydə. 2003

ON BİRİNCİ LÖVHƏ

Biz öz tarixi köklərimizlə, mənəvi dəyərlərimizlə, milli ənənələrimizlə, böyük tariximizlə fəxr edə bilərik.

Heydər Əliyev

Şəhidlər xiyabanında. Bakı, 5 fevral 1991

1. Müqəddəs Kəbəni ziyarət edərkən. Məkkə, 1994

2. Təzəpir məscidi. Aşura günü mərasimində. 1995

3. Qurban bayramı münasibəti ilə keçirilən tədbirdə. 1996

4. Novruz şənliyi, 1998

5. Bibiheybət məscid kompleksinin rəsmi açılışında. 1998

6. Mir Mövsüm Ağanın ziyarətgahında. 1998

ON İKİNCİ LÖVHƏ

Müstəqilliyi təmin etmək üçün çox düşünülmüş xarici siyasət aparmaq lazımdır.

Heydər Əliyev

Heydər Əliyev Qarabağ həqiqətlərini dünyaya bəyan edərkən.

London, 23 iyul 1998

1. " NATONUN " baş katibi Havyer Solana ilə görüş. 1996

2. Heydər Əliyev Lissabon samitində çıxışı. 1996

3. İKT dövlət başçılarının VIII zirvə görüşündə. Tehran, 11 dekabr 1997

4. İqtisadi Əməkdaşlıq təşkilatının VI zirvə görüşündə. Tehran, 9 iyul 2000

5. Heydər Əliyev Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə görüşü.

6. GUAM dövlət başçılarının görüşündə. Vaşinqton, 2000

ON ÜÇÜNCÜ LÖVHƏ

Tərtər Azərbaycanın gözəl təbiəti, bərəkətli torpağı, zəngin keçmişi və əməksevər insanların yaşadığı bir diyardır,

Heydər Əliyev

Tərtər rayonu Oktyabr adına kolxoz. 29 - 30 sentyabr 1978

1. Sərsəng SES - in tikintisində, Tərtər, 16 avqust 1975

2. Tərtər SES - in tikintisində, 16 avqust 1975

3. Tərtər SES - in tikintisində, 16 avqust 1975

4. Tərtər SES - in tikintisində, 16 avqust 1975

5. Tərtər SES - in tikintisində, 16 avqust 1975

6. Tərtər rayon Axundov adına kolxoz. 29 - 30 sentyabr 1978

ON DÖRDÜNCÜ LÖVHƏ

Tərtər rayon hamımız üçün, Azərbaycan üçün çox əziz və doğma rayondur.

İlham Əliyev

İlham Əliyev

1. Tərtər rayonunda " Ulu Öndər " in heykəlinin açılışında. 2006

2. Tərtər rayonunda köçkünlərlə görüş. 1 mart 2006

3. İlham Əliyev Bayraq meydanı ilə tanışlıq. 7 oktyabr 2012

4. Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq. 7 oktyabr 2012

5. Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanışlıq. 7 oktyabr 2012

6. Heydər Əliyev Parkı ilə tanışlıq. 7 oktyabr 2012

7. Görülmüş işlərlə tanışlıq. 7 oktyabr 2012

8. Gənclər Mərkəzinin açılışı. 7 oktyabr 2012

9. Süd emalı zavodunun açılışı. 7 oktyabr 2012

10. Gənclər Mərkəzində gənclərlə görüş. 7 oktyabr 2012