Rəhbərlik və əməkdaşlar

1.Direktor - İsayev İxtiyar Güləddin oğlu (Ali təhsilli, iş təcrübəsi - 14 il)

2.Baş fond mühafizi – Muxtəsənova Nigar Kamil qızı (Ali təhsilli, iş təcrübəsi - 5 il)

3.Bələdçi-ekskursiyaçı - İsayeva Aygün Tahir qızı (Orta-ixtisas təhsilli, iş təcrübəsi - 9 il)

4.Muzey baxıcısı – Əzimova Xatirə Babulla qızı (Orta ixtisas təhsilli, iş təcrübəsi - 5 il)

5.Texniki işçilər - 4