Kurslar

"Toxuculuq" kursu

Orta məktəblərin V-VIII siniflərini əhatə edən kursun 16 üzvü var. Üzvlər həftədə 2 dəfə (IV-V günlər) toplanaraq dərnəyin rəhbərləri Aygün Məlikova tərəfindən biçmə-tikmə, toxuma ilə bağlı praktiki məşğələlər keçirilir.

"Kompyuter" kursu

Şagirdlər və tələbələrdən ibarət olan və hər birində 7 nəfər üzvü olan 2 sinif fəaliyyət göstərir. Kursun rəhbəri Alma Cəfərovadır. Üzvlərə ay ərzində 8 dəfə məşğələlər keçirilərək müxtəlif proqram təminatları haqqında məlumatlar verilir.