Mərkəz haqqında məlumat

Mərkəz haqqında məlumat

Şəmkir Heydər Əliyev Mərkəzi

2006-cı ildən fəaliyyət göstərən Şəmkir Heydər Əliyev Muzeyi 2012-ci ildə Mərkəz statusu almışdır. 2013-cü ildən yeni binada fəaliyyətə başlayan Şəmkir Heydər Əliyev Mərkəzini ilk növbədə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli dövlət və ictimai xadim, Ulu Öndər Heydər Əliyev irsinin, dövlətçilik fəlsəfəsi və azərbaycançılıq məfkurəsinin öyrənilməsi, geniş təbliğ olunması, həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı materialları toplayan, qoruyan, elmi cəhətdən öyrənilməsini təşkil edən, habelə inkişaf etdirilməsini təmin edən bir mədəniyyət, elmi-tədqiqat mərkəzidir. Həmçinin Mərkəz bununla da kifayətlənməyərək rayonda bir sıra elmi layihələrin, sosial, mədəni tədbirlərin həyata keçirilməsi, maariflənmənin aparılması kimi prioritetləri də öz qarşısına məqsəd qoyub.