Muzey

Salyan rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin yeni inzibati binası 2013-cü il 4 sentyabrda cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin iştirakı ilə açılıb istifadəyə verilmişdir.Mərkəzin ümumi sahəsi 1479 kv/m olmaqla,3 mərtəbədən ibarətdir.Mərkəzdə muzey,kitabxana və dərnəklər,ictimai birliklər fəaliyyət göstərir.Mərkəzin muzey hissəsində 2 ekspozisiya zalı fəaliyyət göstərir.Birinci ekspozisiya zalının ümumi sahəsi 382 kv.m, ikinci ekspozisiya zalının ümumi sahəsi 433 kv m-dir. Zallarda 9 bölmə 16 mərhələ üzrə 177 şəkil, 22 adda sənəd nümayiş olunur. Birinci ekspozisiya zalının mövzuları : Birınci ekspozisiya zalında 2 bölmə üzrə 3 mərhələ əsk olunub.

Birinci bölmə : "HEYDƏR ƏLİYEV VƏ SALYAN "(1977)

2-ci bölmə 2 mərhələdən ibarətdir: 1."İLHAM ƏLİYEV VƏ SALYAN"

2. "HEYDƏR ƏLİYEV VƏ SALYAN"(1981-1998)

2-ci ekspozisiya zalı 7 bölmə üzrə 13 mərhələdən ibarətdir:

1-ci mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV - UŞAQLIQ VƏ GƏNCLİK"

2-ci mərhələ "HEYDƏR ƏLİYEV VƏ DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİK ORQANLARI"

3-cü mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV və AİLƏ"

4-cü mərhələ : "HEYDƏR ƏLİYEV və NAXÇIVAN"

5-ci mərhələ : "HEYDƏR ƏLİYEV və MƏDƏNİYYƏT"(1969-1982)

6-cı mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV və AZƏRBAYCAN ORDUSU"

7-ci mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV və AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATI"

8-ci mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV və NEFT STRATEGİYASI"

9-cu mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV və MƏDƏNİYYƏT"

10-cu mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV və AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATI"

11-ci mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV 1969-1982-ci illər"

12-ci mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV və KƏND TƏSƏRRÜFATI"

13-cü mərhələ: "HEYDƏR ƏLİYEV və DİN,TƏHSİL,SƏHİYYƏ"