Rəhbərlik və əməkdaşlar

1.Bayramova Nübar Mirəhməd qızı -Direktor (ali təhsilli)

2.Ələsgərova Ayşən Aləddin qızı- Baş fond mühafizi (ali təhsilli)

3.Rüstəmova Təhminə Mirsəftər qızı- Elmi işçi -(Analıq məzuniyyəti),(orta ixtisas təhsilli)

4.Qədirova Lumu Miryusif qızı -Elmi işçi -(Müvəqqəti),(orta ixtisas təhsilli)

5.Tağıyeva Türkan Şahin qızı -Bələdci- (Analıq məzuniyyəti), (orta təhsilli)

6.Yaqubova Günel Rahil qızı-Bələdçi-(Müvəqqəti),(ali təhsilli)

7.Cəlilova Ülviyyə Fəxrəddin qızı -Mərkəz baxıcısı, (ali təhsilli)