1 avqust Azərbayca dili və Azərbaycan əlifbası günüdür!

1 avqust Azərbayca dili və Azərbaycan əlifbası günüdür!

1 avqust Azərbayca dili və Azərbaycan əlifbası günüdür!

https://youtu.be/IagOB1--4R8