Azərbaycanda 15 sentyabr tarixi “Bilik günu” kimi qeyd olunur.

Azərbaycanda 15 sentyabr tarixi “Bilik günu” kimi qeyd olunur.

https://youtu.be/M2VEDq-D1bM