Heydər Əliyev və Masallı

" Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır "

Heydər Əliyev

Ulu Öndər Heydər Əliyevin Masallı rayonuna tarixi səfərləri 1980 -cı il və 05 oktyabr 1998-ci illərdə olmuşdur. Regionlara səfəri çərçivəsində Ulu Öndər Heydər Əliyev ictimaiyyətlə görüşmüş, onlara qayğısını bildirməklə yanaşı, tövsiyə və tapşırıqlarını vermişdir.

Heydər Əliyevin rayon ictimaiyyəti tərəfindən qarşılanması. 1980-cı il

1980- cı ilin Payızında Masallının tarixində unudulmaz günlərdən biri yaşanırdı.Çünki, həmin gün Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev Masallı torpağına gəlmişdi. Hamı Heydər Əliyevi böyük sevinclə qarşıladı. Ona rayonun bütün sahələri - tərəvəzçilik, üzümçülük, heyvandarlıq, çayçılıq üzrə il ərzində rayonun göstəriciləri barədə geniş və məzmunlu məlumatlar verildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevi gül-çiçək dəstələri ilə qarşılayan, rayon haqqında geniş məlumat verən Şərəfə kənd orta məktəbin Tarix müəllimi ( o zaman rayonun qabaqcıl tərəvəzçisi və Azərbaycan SSRİ Ali Sovetinin deputatı Sərmayə Musayeva xatirələrini belə izah etdi: Çox həyəcanlı idim, amma Ulu Öndərin sadəliyi və səmimiyyəti həyəcanıma son qoydu. O dövrün bütün gəncləri kimi mənim də həyatımda bu görüşün çox böyük rolu olmuşdur. Ulu Öndərlə görüşüm və onun tövsiyələri həyatımda dönüş, özümə inam yaratdı.

Heydər Əliyevin rayon ictimaiyyəti tərəfindən qarşılanması.05 oktyabr 1998 - ci il

Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi dövr ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürür duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır sınaqlarından çıxardı. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev Respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrlərdə Azərbaycanın bütün regionları ilə yanaşı Masallı rayonunun inkişafına böyük diqqət və qayğı göstərmiş və vətəndaşların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər həyata keçirmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev Masallı vətəndaşlarının vətənə olan sevgisini,zəhmətə bağlılığını görərək Masallı haqqında demişdir: Masallıda çox zəhmətkeş, vətənpərvər, həqiqi Azərbaycan vətəndaşları yaşayır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərliyi dövründə Masallı rayonunda kənd təsərrüfatının inkişafı şaxələnmiş və geniş vüsət almışdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin diqqəti sayəsində Masallı rayonunda çay plantasiyaları salınmasının əsası qoyulmuşdur. Masallının tərəvəzçilik, əkinçilik və heyvandarlıq rayonu olduğunu nəzərə alaraq suya olan tələbatı ödəmək üçün Viləşçay Su Dəryaçasının tikintisi həyata keçirilmiş və istismara verilmişdir. Masallı şəhərində vətəndaşların mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Masallı Panel zavodunun tikintisinin həyata keçirilməsi reallaşmış və hündür mərtəbəli binaların tikilməsi sürətlə həyata keçirilmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin göstərişi əsasında vətəndaşlara elektrik enerjisinin fasiləsiz təmin edilməsi məqsədi ilə 1982-ci ildə Masallıda Elektrik yarımstansiyası tikilib istifadəyə verilmişdir. Ümumilli lider Heydər Əliyevin göstərişi ilə torpaqların vətəndaşlara paybəlli şəklində veriməsi həyata keçirilmişdir. Ulu Öndər demişdir: Azərbaycan torpaqları uğrunda Masallının çox qeyrətli oğulları vuruşmuşdur.

Məktəblilər Heydər Əliyevə həsr etdiyi şeirləri söyləyirlər. 05 oktyabr 1998 - ci il