Kitabxana

Mərkəzimizin nəzdində fəaliyyət göstərən kitabxanada Heydər Əliyevin, Zərifə Əliyevanın, İlham Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən, eyni zamanda Azərbaycanın mədəniyyəti, elm-təhsil, ordu quruculuğu, təbiət elmləri, səhiyyə, din, dilçilik, incəsənət, uşaq ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı və müxtəlif səpkili kitablardan ibarət 450 nüsxə kitab mövcuddur.