Birliklər

Mərkəzdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatında, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda daha fəal layihələr həyata keçirmək məqsədilə yaradılmış "Regional İnkişaf" İctimai Birlik fəaliyyət göstərir.