ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN 97 -Cİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNUR

ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVİN 97 -Cİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNUR

Lənkəran şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində qum sənəti