Muzey

İmişli şəhər Heydər Əliyev Mərkəzi (İmişli rayon Heydər Əliyev Muzeyi) İcra Hakimiyyətinin sifarişi ilə, Azərbaycan Respublikası Nazirlər kabinetinin 28 mart 2005-ci il tarixli 54 nömrəli sərəncamı ilə tikilməyə başlanıb. Mərkəz Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin İmişli şəhərində Heydər Əliyev Muzeyinin yaradılması haqqında əmrinə əsasən yaradılıb. 23.03.2006-cı il tarixdə cənab Prezident tərəfindən açılışı olub.

1-ci bölmə : Heydər Əliyevin uşaqlıq və gənclik dövrü

2-ci bölmə : H.Əliyevin təhlükəsizlik orqanlarında işlədiyi dövr,

3-cü bölmə : H.Əliyevin Mərkəzi komitədə işlədiyi dövr

4-ci bölmə : H.Əliyevin Azərbaycana qayıdışı dövrü,

5-ci bölmə : H.Əliyevin Azərbaycanda ordu quruculuğu

6-cı bölmə : H.Əliyevin İmişlidə olduğu dövrlər,

7-ci bölmə : H,Əliyevin Neft strategiyası və xarici siyasəti,

8-ci bölmə : H.Əliyevin mədəniyyət və idman siyasəti bölməsidir.