Kurslar

Mərkəzdə fəaliyyət göstərən "Xarici dil" kursu da yeniyetmə və gənclər üçün inkişaf və təkmilləşdirməyə xidmət edir.