Kitabxana

Quba Heydər Əliyev Mərkəzinin 4-cü mərtəbəsində yerləşən kitabxanada ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş kitablar, elmi məzmunlu və bədii kitablar, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Mərkəzə hədiyyə olunmuş kitab və jurnallar, Azərbaycan və dünya tarixi, dunya ədəbiyyatı nümunələri, ensklopediyalar, uşaq ədəbiyyatları, folklor ədəbiyyatlar və digər janrda olan müxtəlif kitablar vardır. Hazırda kitabxanada 2137 kitab vardır. Burada müntəzəm olaraq kitab müzakirələri, kitab təqdimatları keçirilir.