Heydər Əliyev Mərkəzində fəaliyyət göstərən Cümşüdlü kənd kitabxana filialında 2017-ci il üçün kitabxanada kitab fondu 334 nüsxə kitab vardı.Bunlardan 295 nüsxə latın qrafikalı ədəbiyyat,39 nüsxə digər dillərdə ədəbiyyatlardır.Kitabxanada elmin bir çox sahələri üzrə kitablar var.2018-ci il ərzində yeni gələn oxucuların sayı 1084 nəfər olmuşdur.Ümumilikdə kitabxanaya gəliş 4052 nəfərdir.Bu oxuculara 8450 nüsxə kitab verilmişdir.Bunlardan əlavə oxucular kitabxanaya daxil olan məlumat səhifələrindən də istifadə etmişdilər.