Qadınlar həyatın mənası, bəzəyi və əbədi gözəlliyidir

Qadınlar həyatın mənası, bəzəyi və əbədi gözəlliyidir