"Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar"

"Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar"