Rəhbərlik və əməkdaşlar

Direktor- Hüseynova Ceyhunə Sərdar qızı, ali təhsilli, iş stajı 10 il

Baş fond mühafizi- Qocayeva Səidə Yusif qızı, ali təhsilli, iş stajı 9 il

Bələdçi- Vəliyeva Samirə Səhrəddin qızı, ali təhsilli, iş stajı 10 il

Elmi işçi- Mehdiyeva Afaq Bafadar qızı, ali təhsilli, iş stajı 10 il

Mühəndis- Salmanova Ofiylə Xaqani qızı, ali təhsilli, iş stajı 1 il

Texniki işçilər- 9 nəfər