Ünvan:

Azərbaycan, Gəncə, Nizami Gəncəvi prospekti 535

Gəncə şəhər Heydər Əliyev Mərkəzi

Telefon:

(+99422) 264-01-49


Email:

ganjaheydaraliyevcenter@mail.ru