Dərnəklər

Mərkəzimizdə Fortepiano dərnəyi var. Dərnəyin 8 nəfər üzvü var. Dərnək həftənin 2-ci və 5-ci günləri fəaliyyət göstərir.