Mərkəzimizdə kompyuter kursu otağı və Azərbaycan tarixi kursu fəaliyyət göstərir. Bu kurslarda şagirdlərimizə müasir kompyuter texnologiyasınin vacib bölmələri öyrədilir.

Azərbaycan tarixi kurs otağında, müasir standartlarla hazirlanmış lazer görüntülü xəritə vasitəsilə ,müasir Azərbaycan Respublikasının keçdiyi dövlətçilik tarixi, gənc nəsillərə yüksək səviyyədə öyrədilir.