Rəhbərlik və əməkdaşlar

1.Direktor-Əhmədova Arifət Yediyar qızı,ali,30 il

2.Fond mühafizi-Hüsüzadə Tamam Canpolad qızı,ali,1il

3.Elmi işçi-Şadlinskaya Türkan Nizami qızı,ali,3 il

4.Bələdçi-İsmayılova Kəmalə Vüqar qızı,ali,9 ay

5.Kargüzar-Yusifzadə Şəbnəm Fikrət qızı,ped.orta,1 il

6.Muzey baxıcısı-Quliyeva Vəfa Fərhad qızı,ped.orta,6 il

7.Mühəndis-Musayev Şaban İman oğlu,ali,7 ay