2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi İli" qeyd olunması ilə əlaqədar Nizami Gəncəvi yaradıcılığında "Yeddi Gözəl" paeması haqqında videoçarx

2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi İli" qeyd olunması ilə əlaqədar Nizami Gəncəvi yaradıcılığında "Yeddi Gözəl" paeması haqqında videoçarx

2021-ci ilin "Nizami Gəncəvi İli" qeyd olunması ilə əlaqədar Nizami Gəncəvi yaradıcılığında "Yeddi Gözəl" paeması haqqında videoçarx

https://www.facebook.com/311393619051964/videos/1266858650418497