Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Mikayıl Müşfiq 1908-ci il iyunun 5-də Bakı şəhərində anadan olub.

Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Mikayıl Müşfiq 1908-ci il iyunun 5-də Bakı şəhərində anadan olub.

Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Mikayıl Müşfiq 1908-ci il iyunun 5-də Bakı şəhərində anadan olub.

Böyük şair Mikayıl Müşfiq milli folklordan və klassik ədəbi ənənələrdən layiqincə bəhrələnməklə yaratdığı dərin lirizmə malik və doğma dilin bütün gözəlliklərini özündə ehtiva edən bənzərsiz poetik nümunələrlə Azərbaycanın çoxəsrlik bədii fikir xəzinəsini daha da zənginləşdirib.

Oxu, tar!
Səni kim unudar?
Ey geniş kütləmin şirini, şərbəti,
Alovlu sənəti!..