Mərkəzin binası

Mərkəz binasının tikilmə tarixi- 2008-ci il, açılış mərasimi- 29 oktyabr 2009-cu il.

Mərkəz binası haqqında- Mərkəzin binası iki mərtəbədən ibarət olmaqla ümumi sahəsi 604 kvadrat metrdir, 1 ekspozisiya zalı, 4- xidməti otaq.

Ekspozisiya zalı- ümumi sahəsi 388.6 kvm

Açıq pilləkan sahəsi- ümumi sahəsi 66.7 kvm

Tambur - binaya giriş- ümumi sahəsi 21.7 kv

Vestübül - sərgi salonu - ümumi sahəsi 194.7 kvm

Fəxri guşə - ümumi sahəsi 10.6 kvm

Pilləkan qəfəsəsi- ümumi sahəsi 16.1 kvm

Dəhliz - ümumi sahəsi 18.9 kvm

İşçi heyət üçün otaq - ümumi sahəsi 22.5 kvm

Dəhliz - ümumi sahəsi 83.7 kvm

Kitabxana- ümumi sahəsi 15.6 kvm

İngilis dili- linqafon kabinet - ümumi sahəsi 37.6 kvm

İnformasiya texnologiyaları kabineti - ümumi sahəsi 49.5 kvm