2017-ci il Yanvar ayından etibarən Heydər Əliyev Mərkəzində kitabxana fəaliyyət göstərir. Kitabxana Mərkəzin II mərtəbəsində yerləşir. Kitabxana fonduna 4198 nüsxədən ibarət kitablar daxildir. Bunlardan 1358 ədədi kiril, 2739 ədədi latın, 101ədədi isə başqa dillərdə olan nüsxələrdir. Kitabxanaya 2018-ci ildə 22 elektron nəşrlər, 52 təbiət tibb elimləri, 44 texniki kənd təsərrüfatı, 301 tarix siyasət, 11 iqtisadiyyat, 52 hüquq, 3 hərbi, 110 mədəniyyət, elm, incəsənət, 3457 filologiya, 56 din, fəlsəfə, pisixologiya, 109 universal nəşrlər, 96 rus, 5 xarici nüsxə daxil olmuşdur.