Rəhbərlik və əməkdaşlar

S/s Soyadı,adı,atasının adı Vəzifəsi Təhsili Stajı

1. Həsənov Namiq Təvəkkül oğlu Direktor Ali 3-il

2. Cəfərov Elçin Vəliş oğlu Fond Mühafizi Ali 11-il

3. Cəfərova Aybəniz Cəfər qızı Elmi işçi Orta ixtisas 26-il

4. İbrahimov Yunis Kamal oğlu Elmi işçi Orta ixtisas 1-il

5. İbrahimova Təhminə Nazim qızı Ş.K.E.işçi Orta ixtisas 3-il

6. Hüseynova Məhbubə Asif qızı Ekskursiyaçı Orta ixtisas 29-il

7.Kərimov Hacı İdris oğlu Təsərüfat müdiri 1-il

Abbasova Ayşən Rövşən qızı Kargüzar 6-ay

Abbasova Aişə Əbülfəz qızı Komputer mütəxəsisi 2-ay

Texniki işçilərin sayı-7