Kitabxana

Ağdam rayon Heydər Əliyev Mərkəzində MKS-nin 24 № kitabxanası yerləşir.

Təbiət və Səhiyyəyə aid 61 ədəd Texnika və kənd təsərrüfatına aid 59 ədəd ictimai - humanitar elmlər və siyasət 121 ədəd. İqtisadiyyat 4, hüquq 14, elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət 76 ədəd. Filologiya və bədii ədəbiyyat 2423 ədəd. Din, fəlsəfə, psixologiya 11 ədəd. Biblioqrafik vəsaitlər, məlumat nəşrləri 27 ədəd. Fondda olan kitabların 1691 ədədi kirill, 1074 ədədi isə latın qrafikalıdır.31 ədədi rus dilindədir. MKS-nın 24 № kitabxanasında cəmi 2796 ədəd kitab vardır. İş planına uyğun olaraq tarixi və əlamətdar günlərlə bağlı tədbirlər planı hazırlanır və müntəzəm olaraq tədbirlər keçirilir.